A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Radowo Małe

Radowo Małe
brak 5.59% 5.88% 6.17% 6.45% 6.74% 7.03% 7.32% 7.61% 7.89% 8.18%
danych 5.87% 6.16% 6.44% 6.73% 7.02% 7.31% 7.60% 7.88% 8.17% 8.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 991
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:321
Liczba ważnych kart:321
Frekwencja wyborcza:10.73%
Liczba głosów ważnych:302
% głosów ważnych:94.08%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 7.95%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 10 41.67 3.31
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 8.33 0.66
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10 41.67 3.31
GŁADKOW Jan 2 8.33 0.66