A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Łobez

Łobez
brak 5.59% 5.88% 6.17% 6.45% 6.74% 7.03% 7.32% 7.61% 7.89% 8.18%
danych 5.87% 6.16% 6.44% 6.73% 7.02% 7.31% 7.60% 7.88% 8.17% 8.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 303
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 810
Liczba ważnych kart:1 810
Frekwencja wyborcza:16.01%
Liczba głosów ważnych:1 735
% głosów ważnych:95.86%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 5.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 43 44.33 2.48
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 4.12 0.23
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 5.15 0.29
BIELEWICZ Przemysław 5 5.15 0.29
BIAŁOKOZ Andrzej 3 3.09 0.17
RATAJCZAK Mariusz 4 4.12 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 3.09 0.17
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 29 29.90 1.67
GŁADKOW Jan 1 1.03 0.06