A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Resko

Resko
brak 5.59% 5.88% 6.17% 6.45% 6.74% 7.03% 7.32% 7.61% 7.89% 8.18%
danych 5.87% 6.16% 6.44% 6.73% 7.02% 7.31% 7.60% 7.88% 8.17% 8.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 448
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:860
Liczba ważnych kart:859
Frekwencja wyborcza:13.34%
Liczba głosów ważnych:796
% głosów ważnych:92.67%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 6.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 14 28.57 1.76
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 6.12 0.38
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 8.16 0.50
BIELEWICZ Przemysław 2 4.08 0.25
BIAŁOKOZ Andrzej 4 8.16 0.50
RATAJCZAK Mariusz 3 6.12 0.38
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.04 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.04 0.13
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 17 34.69 2.14
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00