A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Koszalin

Koszalin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 561
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 160
Liczba ważnych kart:24 137
Frekwencja wyborcza:27.91%
Liczba głosów ważnych:23 388
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:1 456
% 6.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 798 54.81 3.41
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 53 3.64 0.23
JONCZEK Joanna Małgorzata 65 4.46 0.28
BIELEWICZ Przemysław 46 3.16 0.20
BIAŁOKOZ Andrzej 23 1.58 0.10
RATAJCZAK Mariusz 49 3.37 0.21
BAWOLSKA Wioletta Helena 17 1.17 0.07
PUCEK Mateusz Sebastian 19 1.30 0.08
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 351 24.11 1.50
GŁADKOW Jan 35 2.40 0.15