A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Szczecin

Szczecin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:311 358
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:87 800
Liczba ważnych kart:87 722
Frekwencja wyborcza:28.20%
Liczba głosów ważnych:85 643
% głosów ważnych:97.63%
Liczba głosów na listy komitetu:6 129
% 7.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 3 206 52.31 3.74
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 246 4.01 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 685 11.18 0.80
BIELEWICZ Przemysław 161 2.63 0.19
BIAŁOKOZ Andrzej 82 1.34 0.10
RATAJCZAK Mariusz 178 2.90 0.21
BAWOLSKA Wioletta Helena 81 1.32 0.09
PUCEK Mateusz Sebastian 96 1.57 0.11
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 1 191 19.43 1.39
GŁADKOW Jan 203 3.31 0.24