A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska
brak 1.43% 1.70% 1.98% 2.25% 2.52% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.89%
danych 1.69% 1.97% 2.24% 2.51% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.88% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 141
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 090
Liczba ważnych kart:1 090
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:1 052
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:33
% 3.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 13 39.39 1.24
MICHAŁEK Iwona Krystyna 2 6.06 0.19
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 3 9.09 0.29
PROKOPOWICZ Wojciech 0 0.00 0.00
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0 0.00 0.00
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 0 0.00 0.00
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 5 15.15 0.48
LASKOWSKI Dariusz Jan 5 15.15 0.48
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 0 0.00 0.00
WALKOWIAK Andrzej 5 15.15 0.48