A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 1.43% 1.70% 1.98% 2.25% 2.52% 2.80% 3.07% 3.34% 3.61% 3.89%
danych 1.69% 1.97% 2.24% 2.51% 2.79% 3.06% 3.33% 3.60% 3.88% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:522
% 2.69%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  161  4.16
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  33  3.14
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  34  1.88
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  54  1.43
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  33  2.28
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  102  3.32
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  45  2.70
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  60  2.20
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  522  2.69
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 261 50.00 1.34
MICHAŁEK Iwona Krystyna 39 7.47 0.20
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 102 19.54 0.53
PROKOPOWICZ Wojciech 12 2.30 0.06
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 4 0.77 0.02
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 5 0.96 0.03
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 14 2.68 0.07
LASKOWSKI Dariusz Jan 24 4.60 0.12
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 6 1.15 0.03
WALKOWIAK Andrzej 55 10.54 0.28