A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska
brak 22.62% 23.53% 24.44% 25.35% 26.26% 27.17% 28.07% 28.98% 29.89% 30.80%
danych 23.52% 24.43% 25.34% 26.25% 27.16% 28.06% 28.97% 29.88% 30.79% 31.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 141
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 090
Liczba ważnych kart:1 090
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:1 052
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:238
% 22.62%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 205 86.13 19.49
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 18 7.56 1.71
POLAK Urszula 2 0.84 0.19
GRZĄDZIEL Krzysztof 3 1.26 0.29
IWICKA Urszula 2 0.84 0.19
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 0 0.00 0.00
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 0 0.00 0.00
WADOŃ Jan 0 0.00 0.00
GAIK-MAZUREK Beata Maria 0 0.00 0.00
MAKOWSKI Maciej Sławomir 8 3.36 0.76