A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 22.62% 23.53% 24.44% 25.35% 26.26% 27.17% 28.07% 28.98% 29.89% 30.80%
danych 23.52% 24.43% 25.34% 26.25% 27.16% 28.06% 28.97% 29.88% 30.79% 31.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:5 241
% 26.99%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  1 113  28.78
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  238  22.62
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  413  22.78
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  1 194  31.71
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  381  26.33
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  820  26.69
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  427  25.60
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  655  23.97
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  5 241  26.99
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 4 517 86.19 23.26
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 188 3.59 0.97
POLAK Urszula 40 0.76 0.21
GRZĄDZIEL Krzysztof 21 0.40 0.11
IWICKA Urszula 23 0.44 0.12
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 7 0.13 0.04
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 7 0.13 0.04
WADOŃ Jan 4 0.08 0.02
GAIK-MAZUREK Beata Maria 14 0.27 0.07
MAKOWSKI Maciej Sławomir 420 8.01 2.16