A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Gmina Lipno

Lipno
brak 0.88% 1.29% 1.69% 2.10% 2.50% 2.91% 3.32% 3.72% 4.13% 4.53%
danych 1.28% 1.68% 2.09% 2.49% 2.90% 3.31% 3.71% 4.12% 4.52% 4.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 176
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 571
Liczba ważnych kart:1 571
Frekwencja wyborcza:17.12%
Liczba głosów ważnych:1 489
% głosów ważnych:94.78%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 2.35%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 8 22.86 0.54
ŁUCZAK Stefan Nikodem 3 8.57 0.20
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 5 14.29 0.34
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 3 8.57 0.20
ŁABĘCKI Bogdan 0 0.00 0.00
MATCZAK Agnieszka Ewa 3 8.57 0.20
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 0 0.00 0.00
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 3 8.57 0.20
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 6 17.14 0.40
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 4 11.43 0.27