A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lipnowski 

lipnowski
brak 0.88% 1.29% 1.69% 2.10% 2.50% 2.91% 3.32% 3.72% 4.13% 4.53%
danych 1.28% 1.68% 2.09% 2.49% 2.90% 3.31% 3.71% 4.12% 4.52% 4.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 123
Liczba ważnych kart:10 123
Frekwencja wyborcza:19.17%
Liczba głosów ważnych:9 577
% głosów ważnych:94.61%
Liczba głosów na listy komitetu:282
% 2.94%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lipno 11 679  2 417  2 417  2 272  68  2.99
Bobrowniki 2 443  495  495  471  10  2.12
Chrostkowo 2 422  336  336  321  2.49
Dobrzyń nad Wisłą 6 349  897  897  854  32  3.75
Kikół 5 735  1 453  1 453  1 368  12  0.88
Lipno 9 176  1 571  1 571  1 489  35  2.35
Skępe 6 084  1 185  1 185  1 129  43  3.81
Tłuchowo 3 633  499  499  466  23  4.94
Wielgie 5 298  1 270  1 270  1 207  51  4.23
Ogółem 52 819  10 123  10 123  9 577  282  2.94
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 57 20.21 0.60
ŁUCZAK Stefan Nikodem 17 6.03 0.18
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 22 7.80 0.23
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 15 5.32 0.16
ŁABĘCKI Bogdan 5 1.77 0.05
MATCZAK Agnieszka Ewa 16 5.67 0.17
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 6 2.13 0.06
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 21 7.45 0.22
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 115 40.78 1.20
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 8 2.84 0.08