A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Rypin

Rypin
brak 0.28% 0.43% 0.58% 0.73% 0.88% 1.03% 1.18% 1.33% 1.48% 1.63%
danych 0.42% 0.57% 0.72% 0.87% 1.02% 1.17% 1.32% 1.47% 1.62% 1.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 384
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 647
Liczba ważnych kart:2 647
Frekwencja wyborcza:19.78%
Liczba głosów ważnych:2 581
% głosów ważnych:97.51%
Liczba głosów na listy komitetu:27
% 1.05%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 14 51.85 0.54
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 8 29.63 0.31
HRABSKI Piotr Michał 0 0.00 0.00
SZENDEL Weronika 1 3.70 0.04
POŁĄCZAK Wojciech 0 0.00 0.00
BORUCKA Irena 0 0.00 0.00
ANDUŁA Miłosz 1 3.70 0.04
LASKOWSKA Julia 1 3.70 0.04
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 2 7.41 0.08