A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat rypiński 

rypiński
brak 0.28% 0.43% 0.58% 0.73% 0.88% 1.03% 1.18% 1.33% 1.48% 1.63%
danych 0.42% 0.57% 0.72% 0.87% 1.02% 1.17% 1.32% 1.47% 1.62% 1.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:35 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 580
Liczba ważnych kart:5 580
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:5 403
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:54
% 1.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Rypin 13 384  2 647  2 647  2 581  27  1.05
Brzuze 4 332  529  529  507  1.38
Rogowo 3 887  538  538  515  0.97
Rypin 5 909  697  697  679  0.88
Skrwilno 4 844  754  754  727  0.28
Wąpielsk 3 353  415  415  394  1.78
Ogółem 35 709  5 580  5 580  5 403  54  1.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 22 40.74 0.41
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 13 24.07 0.24
HRABSKI Piotr Michał 5 9.26 0.09
SZENDEL Weronika 1 1.85 0.02
POŁĄCZAK Wojciech 1 1.85 0.02
BORUCKA Irena 2 3.70 0.04
ANDUŁA Miłosz 1 1.85 0.02
LASKOWSKA Julia 2 3.70 0.04
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 5.56 0.06
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 4 7.41 0.07