A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Jastków

Jastków
brak 3.30% 3.95% 4.60% 5.24% 5.89% 6.54% 7.19% 7.84% 8.48% 9.13%
danych 3.94% 4.59% 5.23% 5.88% 6.53% 7.18% 7.83% 8.47% 9.12% 9.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 356
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 868
Liczba ważnych kart:2 868
Frekwencja wyborcza:27.69%
Liczba głosów ważnych:2 798
% głosów ważnych:97.56%
Liczba głosów na listy komitetu:199
% 7.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZYMONA Jan Jacek 99 49.75 3.54
SŁOWIK Katarzyna Danuta 16 8.04 0.57
DEMCZUK Andrzej Marcin 10 5.03 0.36
POPEK Amadeusz Jan 4 2.01 0.14
HOŁOWNIA Magdalena 4 2.01 0.14
BIAŁOBRZEWSKA Inez Monika 1 0.50 0.04
BIŁANT Paweł 4 2.01 0.14
BOLIBOK Małgorzata 3 1.51 0.11
KEMPISTY Monika Katarzyna 7 3.52 0.25
KORWIN-MIKKE Kacper Mikołaj 51 25.63 1.82