A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Ludwin

Ludwin
brak 1.79% 2.10% 2.41% 2.73% 3.04% 3.35% 3.66% 3.97% 4.29% 4.60%
danych 2.09% 2.40% 2.72% 3.03% 3.34% 3.65% 3.96% 4.28% 4.59% 4.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:705
Liczba ważnych kart:705
Frekwencja wyborcza:16.93%
Liczba głosów ważnych:676
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 3.85%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 20 76.92 2.96
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 3 11.54 0.44
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 3.85 0.15
WUCZKO Tomasz 1 3.85 0.15
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 1 3.85 0.15