A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat łęczyński 

łęczyński
brak 1.79% 2.10% 2.41% 2.73% 3.04% 3.35% 3.66% 3.97% 4.29% 4.60%
danych 2.09% 2.40% 2.72% 3.03% 3.34% 3.65% 3.96% 4.28% 4.59% 4.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:45 714
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 882
Liczba ważnych kart:8 881
Frekwencja wyborcza:19.43%
Liczba głosów ważnych:8 575
% głosów ważnych:96.55%
Liczba głosów na listy komitetu:335
% 3.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cyców 6 137  1 041  1 041  1 003  18  1.79
Ludwin 4 165  705  705  676  26  3.85
Łęczna 19 390  4 266  4 265  4 137  203  4.91
Milejów 7 379  1 203  1 203  1 144  39  3.41
Puchaczów 4 289  852  852  830  27  3.25
Spiczyn 4 354  815  815  785  22  2.80
Ogółem 45 714  8 882  8 881  8 575  335  3.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 221 65.97 2.58
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 39 11.64 0.45
PODSTAWKA Karol 18 5.37 0.21
BUJAŁA Adriana Iwona 5 1.49 0.06
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 25 7.46 0.29
WUCZKO Tomasz 2 0.60 0.02
SMOLAK Monika 4 1.19 0.05
PEŁKA Jarosław 6 1.79 0.07
ROWIŃSKI Wojciech 15 4.48 0.17