A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Wola Mysłowska

Wola Mysłowska
brak 38.51% 40.04% 41.57% 43.09% 44.62% 46.15% 47.68% 49.21% 50.73% 52.26%
danych 40.03% 41.56% 43.08% 44.61% 46.14% 47.67% 49.20% 50.72% 52.25% 53.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 084
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:489
Liczba ważnych kart:489
Frekwencja wyborcza:11.97%
Liczba głosów ważnych:462
% głosów ważnych:94.48%
Liczba głosów na listy komitetu:190
% 41.13%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 93 48.95 20.13
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 46 24.21 9.96
ZAWIŚLAK Sławomir 9 4.74 1.95
MAZUREK Beata 9 4.74 1.95
GORAJEK Beata Anna 2 1.05 0.43
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 2 1.05 0.43
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 4 2.11 0.87
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 13 6.84 2.81
STAWIARSKI Jarosław Piotr 2 1.05 0.43
SADURSKA Małgorzata Barbara 10 5.26 2.16