A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat łukowski 

łukowski
brak 38.51% 40.04% 41.57% 43.09% 44.62% 46.15% 47.68% 49.21% 50.73% 52.26%
danych 40.03% 41.56% 43.08% 44.61% 46.14% 47.67% 49.20% 50.72% 52.25% 53.79%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:86 157
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:17 103
Liczba ważnych kart:17 103
Frekwencja wyborcza:19.85%
Liczba głosów ważnych:16 523
% głosów ważnych:96.61%
Liczba głosów na listy komitetu:7 270
% 44.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łuków 24 348  5 863  5 863  5 714  2 368  41.44
Stoczek Łukowski 2 196  475  475  463  181  39.09
Adamów 4 677  924  924  885  390  44.07
Krzywda 8 256  1 132  1 132  1 072  444  41.42
Łuków 13 425  2 705  2 705  2 599  1 228  47.25
Serokomla 3 385  511  511  495  208  42.02
Stanin 7 665  1 611  1 611  1 546  655  42.37
Stoczek Łukowski 6 616  1 039  1 039  1 004  509  50.70
Trzebieszów 5 923  1 458  1 458  1 426  767  53.79
Wojcieszków 5 582  896  896  857  330  38.51
Wola Mysłowska 4 084  489  489  462  190  41.13
Ogółem 86 157  17 103  17 103  16 523  7 270  44.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PARUCH Waldemar 3 185 43.81 19.28
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz 2 628 36.15 15.91
ZAWIŚLAK Sławomir 278 3.82 1.68
MAZUREK Beata 407 5.60 2.46
GORAJEK Beata Anna 117 1.61 0.71
DUMKIEWICZ-SPRAWKA Ewa 72 0.99 0.44
ABRAMOWICZ Adam Krzysztof 128 1.76 0.77
PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew 177 2.43 1.07
STAWIARSKI Jarosław Piotr 65 0.89 0.39
SADURSKA Małgorzata Barbara 213 2.93 1.29