A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Czemierniki

Czemierniki
brak 0.27% 0.54% 0.80% 1.07% 1.33% 1.60% 1.86% 2.13% 2.39% 2.66%
danych 0.53% 0.79% 1.06% 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 672
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:957
Liczba ważnych kart:957
Frekwencja wyborcza:26.06%
Liczba głosów ważnych:911
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 1.54%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 9 64.29 0.99
KURCZUK Grzegorz 0 0.00 0.00
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 7.14 0.11
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 1 7.14 0.11
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 1 7.14 0.11
PŁACHTA Łukasz Jan 0 0.00 0.00
POPIOŁEK Zofia 1 7.14 0.11
KABACIŃSKI Michał 1 7.14 0.11