A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat radzyński 

radzyński
brak 0.27% 0.54% 0.80% 1.07% 1.33% 1.60% 1.86% 2.13% 2.39% 2.66%
danych 0.53% 0.79% 1.06% 1.32% 1.59% 1.85% 2.12% 2.38% 2.65% 2.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:172
% 1.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  92  2.92
Borki 4 852  982  981  928  0.75
Czemierniki 3 672  957  957  911  14  1.54
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  13  1.10
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  0.50
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  21  1.65
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  0.27
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  18  1.84
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  172  1.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 107 62.21 1.03
KURCZUK Grzegorz 17 9.88 0.16
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 6 3.49 0.06
POZNAŃSKI Marek 5 2.91 0.05
LIPIŃSKA Paulina 10 5.81 0.10
PALONKA Marek Franciszek 2 1.16 0.02
WÓJCIK Dorota Ewa 5 2.91 0.05
PŁACHTA Łukasz Jan 1 0.58 0.01
POPIOŁEK Zofia 9 5.23 0.09
KABACIŃSKI Michał 10 5.81 0.10