A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Ulan-Majorat

Ulan-Majorat
brak 2.22% 2.52% 2.82% 3.13% 3.43% 3.73% 4.03% 4.33% 4.64% 4.94%
danych 2.51% 2.81% 3.12% 3.42% 3.72% 4.02% 4.32% 4.63% 4.93% 5.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 832
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 186
Liczba ważnych kart:1 186
Frekwencja wyborcza:24.54%
Liczba głosów ważnych:1 125
% głosów ważnych:94.86%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 2.22%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 3 12.00 0.27
GOŁAWSKA Kazimiera 14 56.00 1.24
KURZĘPA Irena 0 0.00 0.00
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 1 4.00 0.09
CICHOSZ Wacław 4 16.00 0.36
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 2 8.00 0.18
SZYMAŃSKI Adam 0 0.00 0.00
CZARNACKA Agata Alicja 0 0.00 0.00
STACHURA Rafał Artur 1 4.00 0.09
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 0 0.00 0.00