A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat radzyński 

radzyński
brak 2.22% 2.52% 2.82% 3.13% 3.43% 3.73% 4.03% 4.33% 4.64% 4.94%
danych 2.51% 2.81% 3.12% 3.42% 3.72% 4.02% 4.32% 4.63% 4.93% 5.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 328
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 755
Liczba ważnych kart:10 753
Frekwencja wyborcza:21.80%
Liczba głosów ważnych:10 351
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:379
% 3.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Radzyń Podlaski 13 137  3 244  3 244  3 150  165  5.24
Borki 4 852  982  981  928  29  3.13
Czemierniki 3 672  957  957  911  35  3.84
Kąkolewnica 6 718  1 230  1 229  1 185  32  2.70
Komarówka Podlaska 3 819  827  827  800  24  3.00
Radzyń Podlaski 6 482  1 316  1 316  1 273  42  3.30
Ulan-Majorat 4 832  1 186  1 186  1 125  25  2.22
Wohyń 5 816  1 013  1 013  979  27  2.76
Ogółem 49 328  10 755  10 753  10 351  379  3.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CZERNIAK Jacek Andrzej 182 48.02 1.76
GOŁAWSKA Kazimiera 70 18.47 0.68
KURZĘPA Irena 21 5.54 0.20
GŁOWIŃSKI Grzegorz Lucjan 12 3.17 0.12
CICHOSZ Wacław 12 3.17 0.12
KOWALEWSKA Małgorzata Elżbieta 23 6.07 0.22
SZYMAŃSKI Adam 16 4.22 0.15
CZARNACKA Agata Alicja 9 2.37 0.09
STACHURA Rafał Artur 18 4.75 0.17
MIAROWSKA Gertruda Gabriela 16 4.22 0.15