A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Dęblin

Dęblin
brak 0.69% 0.76% 0.83% 0.90% 0.97% 1.04% 1.10% 1.17% 1.24% 1.31%
danych 0.75% 0.82% 0.89% 0.96% 1.03% 1.09% 1.16% 1.23% 1.30% 1.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 725
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 216
Liczba ważnych kart:3 215
Frekwencja wyborcza:23.43%
Liczba głosów ważnych:3 095
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:41
% 1.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 27 65.85 0.87
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 6 14.63 0.19
PODSTAWKA Karol 1 2.44 0.03
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 4.88 0.06
OKOŃ Olga 2 4.88 0.06
WUCZKO Tomasz 2 4.88 0.06
SMOLAK Monika 1 2.44 0.03
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00