A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat rycki 

rycki
brak 0.69% 0.76% 0.83% 0.90% 0.97% 1.04% 1.10% 1.17% 1.24% 1.31%
danych 0.75% 0.82% 0.89% 0.96% 1.03% 1.09% 1.16% 1.23% 1.30% 1.38%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 275
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 265
Liczba ważnych kart:11 264
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:10 839
% głosów ważnych:96.23%
Liczba głosów na listy komitetu:139
% 1.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dęblin 13 725  3 216  3 215  3 095  41  1.32
Kłoczew 5 906  1 176  1 176  1 129  15  1.33
Nowodwór 3 390  704  704  682  1.03
Ryki 17 020  4 281  4 281  4 122  57  1.38
Stężyca 4 450  1 136  1 136  1 084  14  1.29
Ułęż 2 784  752  752  727  0.69
Ogółem 47 275  11 265  11 264  10 839  139  1.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 97 69.78 0.89
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 18 12.95 0.17
PODSTAWKA Karol 5 3.60 0.05
BUJAŁA Adriana Iwona 1 0.72 0.01
ŚWISZCZ Józef Wojciech 2 1.44 0.02
OKOŃ Olga 6 4.32 0.06
WUCZKO Tomasz 2 1.44 0.02
SMOLAK Monika 3 2.16 0.03
PEŁKA Jarosław 1 0.72 0.01
ROWIŃSKI Wojciech 4 2.88 0.04