A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Gmina Telatyn

Telatyn
brak 1.06% 1.28% 1.50% 1.73% 1.95% 2.17% 2.39% 2.61% 2.84% 3.06%
danych 1.27% 1.49% 1.72% 1.94% 2.16% 2.38% 2.60% 2.83% 3.05% 3.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 556
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:672
Liczba ważnych kart:672
Frekwencja wyborcza:18.90%
Liczba głosów ważnych:640
% głosów ważnych:95.24%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 3.28%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 18 85.71 2.81
MAŃKA Andrzej 1 4.76 0.16
TOBIASZ Violetta 0 0.00 0.00
BOREK Anna 1 4.76 0.16
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 0 0.00 0.00
CISAK Dorota 0 0.00 0.00
KRUPA Elżbieta 0 0.00 0.00
PASTERNAK Karol Jan 0 0.00 0.00
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 0 0.00 0.00
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 1 4.76 0.16