A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat tomaszowski 

tomaszowski
brak 1.06% 1.28% 1.50% 1.73% 1.95% 2.17% 2.39% 2.61% 2.84% 3.06%
danych 1.27% 1.49% 1.72% 1.94% 2.16% 2.38% 2.60% 2.83% 3.05% 3.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:72 154
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 456
Liczba ważnych kart:14 456
Frekwencja wyborcza:20.03%
Liczba głosów ważnych:13 921
% głosów ważnych:96.30%
Liczba głosów na listy komitetu:276
% 1.98%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Tomaszów Lubelski 16 828  4 112  4 112  4 016  94  2.34
Bełżec 2 796  541  541  514  11  2.14
Jarczów 3 005  589  589  564  1.06
Krynice 2 855  617  617  594  1.18
Lubycza Królewska 5 355  709  709  672  13  1.93
Łaszczów 5 361  931  931  891  23  2.58
Rachanie 4 528  922  922  863  17  1.97
Susiec 6 435  1 444  1 444  1 383  16  1.16
Tarnawatka 3 254  587  587  563  1.24
Telatyn 3 556  672  672  640  21  3.28
Tomaszów Lubelski 9 097  1 805  1 805  1 751  38  2.17
Tyszowce 4 851  822  822  788  10  1.27
Ulhówek 4 233  705  705  682  13  1.91
Ogółem 72 154  14 456  14 456  13 921  276  1.98
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STANISŁAWEK Andrzej Józef 173 62.68 1.24
MAŃKA Andrzej 8 2.90 0.06
TOBIASZ Violetta 12 4.35 0.09
BOREK Anna 17 6.16 0.12
JANISZEWSKI Jerzy Andrzej 7 2.54 0.05
CISAK Dorota 23 8.33 0.17
KRUPA Elżbieta 10 3.62 0.07
PASTERNAK Karol Jan 3 1.09 0.02
LIPSKA-TOUMI Marzena Małgorzata 1 0.36 0.01
TOKARSKI Tomasz Krzysztof 22 7.97 0.16