A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Torzym

Torzym
brak 1.60% 1.75% 1.90% 2.05% 2.20% 2.35% 2.50% 2.65% 2.80% 2.95%
danych 1.74% 1.89% 2.04% 2.19% 2.34% 2.49% 2.64% 2.79% 2.94% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 602
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:693
Liczba ważnych kart:693
Frekwencja wyborcza:12.37%
Liczba głosów ważnych:655
% głosów ważnych:94.52%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 2.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 6 31.58 0.92
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 3 15.79 0.46
BACHALSKI Dariusz Jacek 2 10.53 0.31
MARKIEWICZ Dorota 3 15.79 0.46
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 1 5.26 0.15
SZURA Zbigniew Jan 2 10.53 0.31
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 5.26 0.15
KASZNIA Magdalena Anna 1 5.26 0.15