A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat sulęciński 

sulęciński
brak 1.60% 1.75% 1.90% 2.05% 2.20% 2.35% 2.50% 2.65% 2.80% 2.95%
danych 1.74% 1.89% 2.04% 2.19% 2.34% 2.49% 2.64% 2.79% 2.94% 3.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:28 566
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 671
Liczba ważnych kart:4 670
Frekwencja wyborcza:16.35%
Liczba głosów ważnych:4 450
% głosów ważnych:95.29%
Liczba głosów na listy komitetu:107
% 2.40%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Krzeszyce 3 746  525  525  499  1.60
Lubniewice 2 585  440  439  417  10  2.40
Słońsk 4 108  593  593  548  17  3.10
Sulęcin 12 525  2 420  2 420  2 331  53  2.27
Torzym 5 602  693  693  655  19  2.90
Ogółem 28 566  4 671  4 670  4 450  107  2.40
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 37 34.58 0.83
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 17 15.89 0.38
BACHALSKI Dariusz Jacek 16 14.95 0.36
MARKIEWICZ Dorota 13 12.15 0.29
SZOSTAŁO Wiktor 4 3.74 0.09
WOJTCZAK Kinga 9 8.41 0.20
SZURA Zbigniew Jan 5 4.67 0.11
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 0.93 0.02
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 2 1.87 0.04
KASZNIA Magdalena Anna 3 2.80 0.07