A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat bydgoski 

bydgoski
brak 0.55% 0.67% 0.78% 0.90% 1.01% 1.13% 1.25% 1.36% 1.48% 1.59%
danych 0.66% 0.77% 0.89% 1.00% 1.12% 1.24% 1.35% 1.47% 1.58% 1.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:85 143
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 161
Liczba ważnych kart:20 159
Frekwencja wyborcza:23.68%
Liczba głosów ważnych:19 417
% głosów ważnych:96.32%
Liczba głosów na listy komitetu:215
% 1.11%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białe Błota 14 126  3 981  3 980  3 867  50  1.29
Dąbrowa Chełmińska 6 141  1 090  1 090  1 052  18  1.71
Dobrcz 8 308  1 917  1 917  1 813  26  1.43
Koronowo 19 383  3 915  3 915  3 765  33  0.88
Nowa Wieś Wielka 7 399  1 512  1 512  1 447  21  1.45
Osielsko 9 187  3 154  3 154  3 072  17  0.55
Sicienko 7 712  1 766  1 766  1 668  17  1.02
Solec Kujawski 12 887  2 826  2 825  2 733  33  1.21
Ogółem 85 143  20 161  20 159  19 417  215  1.11
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 104 48.37 0.54
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 32 14.88 0.16
HRABSKI Piotr Michał 11 5.12 0.06
SZENDEL Weronika 23 10.70 0.12
POŁĄCZAK Wojciech 3 1.40 0.02
BORUCKA Irena 3 1.40 0.02
ANDUŁA Miłosz 9 4.19 0.05
LASKOWSKA Julia 6 2.79 0.03
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 7 3.26 0.04
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 17 7.91 0.09