A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat mogileński 

mogileński
brak 0.93% 1.08% 1.23% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.97% 2.11% 2.26%
danych 1.07% 1.22% 1.36% 1.51% 1.66% 1.81% 1.96% 2.10% 2.25% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 649
Liczba ważnych kart:6 649
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:6 349
% głosów ważnych:95.49%
Liczba głosów na listy komitetu:88
% 1.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa 3 731  574  574  539  0.93
Jeziora Wielkie 4 013  746  746  706  17  2.41
Mogilno 20 025  3 601  3 601  3 455  43  1.24
Strzelno 9 692  1 728  1 728  1 649  23  1.39
Ogółem 37 461  6 649  6 649  6 349  88  1.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 40 45.45 0.63
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 10 11.36 0.16
HRABSKI Piotr Michał 3 3.41 0.05
SZENDEL Weronika 6 6.82 0.09
POŁĄCZAK Wojciech 11 12.50 0.17
BORUCKA Irena 4 4.55 0.06
ANDUŁA Miłosz 2 2.27 0.03
LASKOWSKA Julia 4 4.55 0.06
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 3.41 0.05
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 5 5.68 0.08