A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat międzyrzecki 

międzyrzecki
brak 17.61% 18.98% 20.34% 21.71% 23.08% 24.45% 25.81% 27.18% 28.55% 29.91%
danych 18.97% 20.33% 21.70% 23.07% 24.44% 25.80% 27.17% 28.54% 29.90% 31.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 613
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 445
Liczba ważnych kart:8 443
Frekwencja wyborcza:17.74%
Liczba głosów ważnych:7 984
% głosów ważnych:94.56%
Liczba głosów na listy komitetu:1 788
% 22.39%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bledzew 3 665  700  700  645  153  23.72
Międzyrzecz 20 748  3 847  3 847  3 668  829  22.60
Przytoczna 4 597  772  772  695  124  17.84
Pszczew 3 410  630  628  601  188  31.28
Skwierzyna 10 012  1 693  1 693  1 614  360  22.30
Trzciel 5 181  803  803  761  134  17.61
Ogółem 47 613  8 445  8 443  7 984  1 788  22.39
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 613 34.28 7.68
HOC Czesław 24 1.34 0.30
RAFALSKA Elżbieta 628 35.12 7.87
MATERNA Jerzy Marian 368 20.58 4.61
ROBAK Marzanna Urszula 32 1.79 0.40
SZYMAŃSKA Halina Barbara 40 2.24 0.50
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 26 1.45 0.33
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 12 0.67 0.15
RONOWICZ Bożena 29 1.62 0.36
SZAŁABAWKA Artur Lesław 16 0.89 0.20