A  A+ A+

Powiat bełchatowski 

bełchatowski
brak 15.78% 16.71% 17.64% 18.56% 19.49% 20.42% 21.35% 22.28% 23.20% 24.13%
danych 16.70% 17.63% 18.55% 19.48% 20.41% 21.34% 22.27% 23.19% 24.12% 25.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:91 831
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:20 648
Liczba ważnych kart:20 647
Frekwencja wyborcza:22.48%
Liczba głosów ważnych:19 886
% głosów ważnych:96.31%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  299  1.50
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 030  10.21
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  106  0.53
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 566  7.87
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  110  0.55
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 160  20.92
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  383  1.93
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  920  4.63
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  9 239  46.46
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  60  0.30
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  544  2.74
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  469  2.36
  Komitety razem 19 886  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bełchatów 48 855  11 840  11 839  24.23  11 436  96.60
Bełchatów 8 584  1 844  1 844  21.48  1 769  95.93
Drużbice 4 139  757  757  18.29  734  96.96
Kleszczów 4 029  777  777  19.29  753  96.91
Kluki 3 402  537  537  15.78  518  96.46
Rusiec 4 233  1 061  1 061  25.06  994  93.69
Szczerców 6 407  1 408  1 408  21.98  1 364  96.88
Zelów 12 182  2 424  2 424  19.90  2 318  95.63
Powiat ogółem 91 831  20 648  20 647  22.48  19 886  96.31