A  A+ A+

Powiat olkuski 

olkuski
brak 14.79% 15.97% 17.15% 18.32% 19.50% 20.68% 21.86% 23.04% 24.21% 25.39%
danych 15.96% 17.14% 18.31% 19.49% 20.67% 21.85% 23.03% 24.20% 25.38% 26.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:93 135
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:21 845
Liczba ważnych kart:21 836
Frekwencja wyborcza:23.46%
Liczba głosów ważnych:20 991
% głosów ważnych:96.13%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  625  2.98
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  2 961  14.11
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  95  0.45
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 837  8.75
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  5 510  26.25
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 099  5.24
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  628  2.99
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 306  30.04
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 668  7.95
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  262  1.25
  Komitety razem 20 991  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bukowno 8 588  1 880  1 877  21.86  1 782  94.94
Bolesław 6 553  1 171  1 171  17.87  1 121  95.73
Klucze 12 560  2 830  2 828  22.52  2 704  95.62
Olkusz 40 783  10 840  10 837  26.57  10 465  96.57
Trzyciąż 5 673  839  839  14.79  795  94.76
Wolbrom 18 978  4 285  4 284  22.57  4 124  96.27
Powiat ogółem 93 135  21 845  21 836  23.45  20 991  96.13