A  A+ A+

Powiat warszawski zachodni 

warszawski zachodni
brak 19.67% 21.45% 23.22% 25.00% 26.77% 28.55% 30.32% 32.10% 33.87% 35.65%
danych 21.44% 23.21% 24.99% 26.76% 28.54% 30.31% 32.09% 33.86% 35.64% 37.42%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:84 341
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 389
Liczba ważnych kart:25 381
Frekwencja wyborcza:30.10%
Liczba głosów ważnych:24 788
% głosów ważnych:97.66%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  1 231  4.97
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 291  5.21
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 820  7.34
12  Komitet Wyborczy Partia Zieloni  166  0.67
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  9 672  39.02
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  1 007  4.06
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  859  3.47
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  7 725  31.16
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  619  2.50
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  398  1.61
  Komitety razem 24 788  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Błonie 16 594  4 185  4 182  25.20  4 068  97.27
Izabelin 7 982  2 988  2 987  37.42  2 918  97.69
Kampinos 3 441  678  677  19.67  645  95.27
Leszno 7 515  1 682  1 682  22.38  1 635  97.21
Łomianki 18 380  6 755  6 754  36.75  6 633  98.21
Ożarów Mazowiecki 17 360  4 983  4 983  28.70  4 863  97.59
Stare Babice 13 069  4 118  4 116  31.49  4 026  97.81
Powiat ogółem 84 341  25 389  25 381  30.09  24 788  97.66