A  A+ A+

Powiat oleski 

oleski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 150
Liczba ważnych kart:8 150
Frekwencja wyborcza:15.08%
Liczba głosów ważnych:7 774
% głosów ważnych:95.39%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobrodzień 8 175  1 025  1 025  992  0.00
Gorzów Śląski 6 025  763  763  723  0.00
Olesno 14 906  2 450  2 450  2 346  0.00
Praszka 11 468  2 140  2 140  2 052  0.00
Radłów 3 573  377  377  363  0.00
Rudniki 6 832  972  972  917  0.00
Zębowice 3 067  423  423  381  0.00
Ogółem 54 046  8 150  8 150  7 774  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne