A  A+ A+

Powiat strzelecki 

strzelecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 934
Liczba ważnych kart:8 933
Frekwencja wyborcza:14.02%
Liczba głosów ważnych:8 494
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Izbicko 4 448  631  631  598  0.00
Jemielnica 5 978  612  612  583  0.00
Kolonowskie 5 024  596  596  569  0.00
Leśnica 6 543  915  915  872  0.00
Strzelce Opolskie 26 625  4 278  4 277  4 061  0.00
Ujazd 5 143  654  654  617  0.00
Zawadzkie 9 955  1 248  1 248  1 194  0.00
Ogółem 63 716  8 934  8 933  8 494  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne