A  A+ A+

Powiat mielecki 

mielecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  0.00
Borowa 4 493  867  867  842  0.00
Czermin 5 473  847  847  824  0.00
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  0.00
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  0.00
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  0.00
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  0.00
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  0.00
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  0.00
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  0.00
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne