A  A+ A+

Miasto Mielec

Mielec
brak 15.48% 16.84% 18.20% 19.56% 20.92% 22.28% 23.64% 25.00% 26.36% 27.72%
danych 16.83% 18.19% 19.55% 20.91% 22.27% 23.63% 24.99% 26.35% 27.71% 29.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 094
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 124
Liczba ważnych kart:13 120
Frekwencja wyborcza:26.20%
Liczba głosów ważnych:12 832
% głosów ważnych:97.80%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  349  2.72
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  270  2.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  830  6.47
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 196  48.29
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  226  1.76
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  375  2.92
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  923  7.19
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 282  25.58
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  381  2.97
  Komitety razem 12 832  100