A  A+ A+

Powiat mielecki 

mielecki
brak 15.48% 16.84% 18.20% 19.56% 20.92% 22.28% 23.64% 25.00% 26.36% 27.72%
danych 16.83% 18.19% 19.55% 20.91% 22.27% 23.63% 24.99% 26.35% 27.71% 29.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  358  1.42
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 273  5.04
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 531  6.06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 842  19.17
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  654  2.59
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 700  6.73
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  13 473  53.35
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  968  3.83
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  454  1.80
  Komitety razem 25 253  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Mielec 50 094  13 124  13 120  26.19  12 832  97.80
Borowa 4 493  867  867  19.30  842  97.12
Czermin 5 473  847  847  15.48  824  97.28
Gawłuszowice 2 225  553  553  24.85  534  96.56
Mielec 10 310  2 323  2 322  22.52  2 262  97.42
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  27.21  1 132  96.42
Przecław 9 001  1 962  1 961  21.79  1 916  97.71
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  18.44  1 951  96.54
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  29.08  1 772  97.79
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  20.86  1 188  97.70
Powiat ogółem 108 929  25 900  25 893  23.77  25 253  97.53