A  A+ A+

Powiat sanocki 

sanocki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  0.00
Besko 3 487  619  619  588  0.00
Bukowsko 4 331  792  792  761  0.00
Komańcza 4 661  592  592  566  0.00
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  0.00
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  0.00
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  0.00
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  0.00
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne