A  A+ A+

Gmina Bukowsko

Bukowsko
brak 11.53% 12.84% 14.14% 15.45% 16.75% 18.06% 19.37% 20.67% 21.98% 23.28%
danych 12.83% 14.13% 15.44% 16.74% 18.05% 19.36% 20.66% 21.97% 23.27% 24.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 331
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:792
Liczba ważnych kart:792
Frekwencja wyborcza:18.29%
Liczba głosów ważnych:761
% głosów ważnych:96.09%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  45  5.91
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  18  2.37
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  64  8.41
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  312  41.00
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  0.92
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  21  2.76
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  50  6.57
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  134  17.61
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  110  14.45
  Komitety razem 761  100