A  A+ A+

Powiat sanocki 

sanocki
brak 11.53% 12.84% 14.14% 15.45% 16.75% 18.06% 19.37% 20.67% 21.98% 23.28%
danych 12.83% 14.13% 15.44% 16.74% 18.05% 19.36% 20.66% 21.97% 23.27% 24.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  284  1.79
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  890  5.60
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  965  6.07
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 995  25.14
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  543  3.42
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 379  8.68
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  6 524  41.06
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  978  6.15
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  332  2.09
  Komitety razem 15 890  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Sanok 31 871  7 870  7 838  24.59  7 646  97.55
Besko 3 487  619  619  17.75  588  94.99
Bukowsko 4 331  792  792  18.29  761  96.09
Komańcza 4 661  592  592  12.70  566  95.61
Sanok 14 044  2 844  2 844  20.25  2 753  96.80
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  11.53  174  96.13
Zagórz 10 567  2 054  2 054  19.44  1 993  97.03
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  19.56  1 409  96.11
Powiat ogółem 78 026  16 419  16 386  21.00  15 890  96.97