A  A+ A+

Powiat łomżyński 

łomżyński
brak 13.58% 14.23% 14.88% 15.53% 16.18% 16.84% 17.49% 18.14% 18.79% 19.44%
danych 14.22% 14.87% 15.52% 16.17% 16.83% 17.48% 18.13% 18.78% 19.43% 20.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:41 522
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 189
Liczba ważnych kart:7 186
Frekwencja wyborcza:17.31%
Liczba głosów ważnych:6 961
% głosów ważnych:96.87%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  91  1.31
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  318  4.57
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  24  0.34
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  437  6.28
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  594  8.53
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  137  1.97
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 167  16.76
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 784  54.36
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  29  0.42
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  243  3.49
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  137  1.97
  Komitety razem 6 961  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Jedwabne 4 538  888  887  19.55  863  97.29
Łomża 8 566  1 721  1 721  20.09  1 673  97.21
Miastkowo 3 388  460  460  13.58  432  93.91
Nowogród 3 251  577  577  17.75  553  95.84
Piątnica 8 445  1 273  1 272  15.06  1 226  96.38
Przytuły 1 799  331  331  18.40  325  98.19
Śniadowo 4 503  810  810  17.99  791  97.65
Wizna 3 499  618  617  17.63  603  97.73
Zbójna 3 533  511  511  14.46  495  96.87
Powiat ogółem 41 522  7 189  7 186  17.31  6 961  96.87