A  A+ A+

Powiat starachowicki 

starachowicki
brak 15.02% 15.53% 16.03% 16.54% 17.05% 17.56% 18.06% 18.57% 19.08% 19.58%
danych 15.52% 16.02% 16.53% 17.04% 17.55% 18.05% 18.56% 19.07% 19.57% 20.09%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 174
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 367
Liczba ważnych kart:14 361
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:13 939
% głosów ważnych:97.06%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  347  2.49
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 623  11.64
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  60  0.43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 041  7.47
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 338  23.95
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  504  3.62
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  915  6.56
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 915  35.26
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  936  6.71
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  260  1.87
  Komitety razem 13 939  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Starachowice 43 297  8 704  8 700  20.09  8 480  97.47
Brody 8 949  1 368  1 368  15.29  1 325  96.86
Mirzec 6 915  1 300  1 300  18.80  1 258  96.77
Pawłów 12 161  1 828  1 826  15.02  1 757  96.22
Wąchock 5 852  1 167  1 167  19.94  1 119  95.89
Powiat ogółem 77 174  14 367  14 361  18.61  13 939  97.06