A  A+ A+

Powiat staszowski 

staszowski
brak 13.48% 14.42% 15.37% 16.31% 17.26% 18.20% 19.14% 20.09% 21.03% 21.98%
danych 14.41% 15.36% 16.30% 17.25% 18.19% 19.13% 20.08% 21.02% 21.97% 22.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 940
Liczba ważnych kart:10 939
Frekwencja wyborcza:18.10%
Liczba głosów ważnych:10 499
% głosów ważnych:95.98%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  124  1.18
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  887  8.45
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  30  0.29
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  805  7.67
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 486  14.15
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  319  3.04
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 466  23.49
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 522  33.55
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  742  7.07
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  118  1.12
  Komitety razem 10 499  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Bogoria 6 383  969  969  15.18  922  95.15
Łubnice 3 525  475  475  13.48  455  95.79
Oleśnica 3 303  757  757  22.92  723  95.51
Osiek 6 341  1 097  1 097  17.30  1 063  96.90
Połaniec 9 828  1 924  1 924  19.58  1 837  95.48
Rytwiany 5 202  706  706  13.57  676  95.75
Staszów 21 841  4 176  4 175  19.12  4 032  96.57
Szydłów 4 008  836  836  20.86  791  94.62
Powiat ogółem 60 431  10 940  10 939  18.10  10 499  95.98