A  A+ A+

Powiat kaliski 

kaliski
brak 13.56% 14.38% 15.20% 16.02% 16.84% 17.66% 18.48% 19.30% 20.12% 20.94%
danych 14.37% 15.19% 16.01% 16.83% 17.65% 18.47% 19.29% 20.11% 20.93% 21.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:66 069
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 499
Liczba ważnych kart:11 499
Frekwencja wyborcza:17.40%
Liczba głosów ważnych:11 042
% głosów ważnych:96.03%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  265  2.40
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 911  17.31
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  664  6.01
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 400  12.68
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  270  2.45
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  2 324  21.05
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  3 496  31.66
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  590  5.34
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  122  1.10
  Komitety razem 11 042  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Blizanów 7 811  1 344  1 344  17.21  1 300  96.73
Brzeziny 4 629  850  850  18.36  821  96.59
Ceków-Kolonia 3 833  609  609  15.89  572  93.92
Godziesze Wielkie 7 305  1 204  1 204  16.48  1 166  96.84
Koźminek 6 046  906  906  14.99  869  95.92
Lisków 4 261  800  800  18.77  749  93.63
Mycielin 3 989  541  541  13.56  502  92.79
Opatówek 8 595  1 870  1 870  21.76  1 805  96.52
Stawiszyn 5 813  962  962  16.55  918  95.43
Szczytniki 6 284  1 164  1 164  18.52  1 123  96.48
Żelazków 7 503  1 249  1 249  16.65  1 217  97.44
Powiat ogółem 66 069  11 499  11 499  17.40  11 042  96.03