A  A+ A+

Powiat słupecki 

słupecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Słupca 11 505  2 718  2 718  2 590  0.00
Lądek 4 693  668  668  632  0.00
Orchowo 3 110  552  552  512  0.00
Ostrowite 4 181  612  612  580  0.00
Powidz 1 833  459  459  446  0.00
Słupca 7 484  1 023  1 023  984  0.00
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  1 357  0.00
Zagórów 7 215  1 048  1 048  970  0.00
Ogółem 48 003  8 541  8 540  8 071  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne