A  A+ A+

Powiat śremski 

śremski
brak 13.38% 14.30% 15.22% 16.15% 17.07% 17.99% 18.91% 19.83% 20.76% 21.68%
danych 14.29% 15.21% 16.14% 17.06% 17.98% 18.90% 19.82% 20.75% 21.67% 22.6%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 507
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 483
Liczba ważnych kart:9 476
Frekwencja wyborcza:19.96%
Liczba głosów ważnych:9 022
% głosów ważnych:95.21%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  445  4.93
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 312  14.54
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  653  7.24
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 742  30.39
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  222  2.46
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  956  10.60
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 245  24.88
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  338  3.75
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  109  1.21
  Komitety razem 9 022  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Brodnica 3 821  614  614  16.07  586  95.44
Dolsk 4 593  638  638  13.89  616  96.55
Książ Wielkopolski 6 643  891  889  13.38  811  91.23
Śrem 32 450  7 340  7 335  22.60  7 009  95.56
Powiat ogółem 47 507  9 483  9 476  19.95  9 022  95.21