A  A+ A+

Powiat wolsztyński 

wolsztyński
brak 14.23% 14.94% 15.66% 16.37% 17.08% 17.80% 18.51% 19.22% 19.93% 20.65%
danych 14.93% 15.65% 16.36% 17.07% 17.79% 18.50% 19.21% 19.92% 20.64% 21.36%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 254
Liczba ważnych kart:8 252
Frekwencja wyborcza:18.64%
Liczba głosów ważnych:7 826
% głosów ważnych:94.84%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  330  4.22
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  893  11.41
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  631  8.06
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 335  29.84
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  211  2.70
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 055  13.48
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 931  24.67
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  297  3.80
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  143  1.83
  Komitety razem 7 826  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Przemęt 10 971  1 563  1 561  14.23  1 468  94.04
Siedlec 9 575  1 624  1 624  16.96  1 505  92.67
Wolsztyn 23 727  5 067  5 067  21.36  4 853  95.78
Powiat ogółem 44 273  8 254  8 252  18.64  7 826  94.84