A  A+ A+

Powiat wrzesiński 

wrzesiński
brak 16.51% 16.90% 17.29% 17.68% 18.07% 18.46% 18.84% 19.23% 19.62% 20.01%
danych 16.89% 17.28% 17.67% 18.06% 18.45% 18.83% 19.22% 19.61% 20.00% 20.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:60 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 671
Liczba ważnych kart:11 669
Frekwencja wyborcza:19.40%
Liczba głosów ważnych:11 162
% głosów ważnych:95.66%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  525  4.70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 738  15.57
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  858  7.69
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  3 254  29.15
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  261  2.34
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 088  9.75
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 902  26.00
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  363  3.25
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  173  1.55
  Komitety razem 11 162  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Kołaczkowo 4 756  870  868  18.25  823  94.82
Miłosław 8 318  1 492  1 492  17.94  1 408  94.37
Nekla 5 662  1 082  1 082  19.11  1 020  94.27
Pyzdry 5 735  947  947  16.51  912  96.30
Września 35 689  7 280  7 280  20.40  6 999  96.14
Powiat ogółem 60 160  11 671  11 669  19.40  11 162  95.66